1699 - Kingos salmebok utgis 1

Thomas Kingo (1634-1703) var født i Slangerup i Danmark. 16 år gammel ble Kingo sendt til Fredriksborg latinskole, og i 1654 ble han student ved Universitetet i København. Kingo avsluttet med teologisk eksamen i 1658. Etter å ha arbeidet i flere år som huslærer og kapellan, ble Kingo sogneprest i Slangerup og senere biskop i Odense (1677).

Kingo utga en rekke dikt og salmer, og fikk i oppdrag å utgi en autorisert salmebok for Danmark-Norge. Selv om dette prosjektet strandet til fordel for en nedsatt kommisjon som nå skulle utarbeide det samme, ble Kingo likevel forlegger for Den Forordnede Nye Kirke-Psalme-Boog som kom ut i 1699. Denne boken ble da også på folkemunne kalt Kingos salmebok. Av de 299 salmene som var med i denne, var hele 86 skrevet av Kingo selv. I senere utgaver kom enda flere av salmene hans med. Et kongelig reskript av juli 1699 påbød alle kirker i Danmark-Norge å ta i bruk Kingos salmebok, og boken ble etter hvert innført i alle dansk-norske kirker. Boken kom derfor i mange opplag. Etter hvert som lesekunnskapen bredte om seg, ble også Kingos salmebok en kjent og kjær bok rundt om i mange norske hjem.