1705 - Postillen Evangeliske Hierte-Speyl 2

Heinrich Müller (1631-1675) var en tysk teolog utdannet ved Universitetet i Rostock. I tråd med tiden besøkte han lærde miljøer i Leipzig, Wittenberg, Lübeck og Halle, hvor han også møtte noen av datidens viktigste teologer. Det meste av sitt virksomme liv forble imidlertid Müller i Rostock, hvor han endte som biskop i 1671.

Müller skrev flere skrifter som ble oversatt til dansk, deriblant Aandelige Spare-Timer, Taare- og Trøste-Kilde og Himmelske Kierligheds Kys. Aandelige Spare-Timer ble oversatt av den norske teologen Peder Møller (1642-1697). Den mest populære av dem alle var imidlertid postillen Evangeliske Hierte-Speyl, som ble utgitt i 1679, fire år etter Müllers død.

Postillen som genre inneholdt evangelietekstene for alle søn- og helligdager i kirkeåret med tilhørende utlegginger og forklaringer. Det er derfor kanskje ikke så rart at enkelte prester etter reformasjonen leste rett opp fra postillen da de sto på prekestolen. Etter hvert ble også postillen yndet lesing blant allmuen, og Heinrich Müllers postill var en av de mest populære sammen med den skrevet av Povel Medelbye, nemlig Ungdommens Postill som kom ut for første gang i 1614.