Universitas Bergensis Est! 22

Innvielsen av Universitet i Bergen 30. august 1948 vakte stor oppmerksomhet i inn- og utland. Ved høytidelighetene sendte høyskoler og universiteter i hele Norden praktfulle og symboltunge gratulasjoner til det nye universitetet.

Fremskrittet stod i fokus da Stortinget vedtok opprettelsen av Universitetet i Bergen på den symboltunge dagen 9. April 1946. UiB var det første universitetet i Norge opprettet av et norsk storting, og det første i Norden etter krigen. To år senere trådte Loven om Universitet i Bergen i kraft og UiB ble høytidelig åpnet av Kronprins Olav 30. August 1948, som for anledningen ankom seremonien med studenterlue. I et fullsatt Konsertpalé var også stortingets president, regjeringen Gerhardsen, fylkesmenn og rektorene fra de fremste lærestedene i Norden som overrakte praktfulle, innbundne gratulasjonsbrev. Fulgt av Musikkselskabet Harmoniens Orkester, Studentersangforeningen i Bergen og det nye akademiske kollegium fant også den første immatrikuleringen av 280 studenter sted med stor høytid. Begivenheten vakte oppmerksomhet ut over landegrensene. Morgenavisen beskrev opplevelsen av den historiske begivenheten godt: Så er det gamle ønske oppfylt, den gamle planen en realitet – UNIVERSITAS BERGENSIS EST! I anledning åpningen av Universitetets nye aula presenterer Universitetsbiblioteket her de forseggjorte gratulasjonene nordiske læresteder overrakte rektor Trumpy og kollegiet ved UiB ved innvielsen. De alvorsfylte formuleringene vitner om hvilken etablert internasjonal posisjon samlingene og forskningen ved Museet i Bergen allerede hadde inntatt. Åpningen av det nye universitetet fullbyrdet et kollektivt løft gjennom generasjoner siden 1814-mennene biskop Neumann og president Christie opprettet Bergens Museum i 1825. Gratulasjonene ønsker derfor UiB velkommen i et rikt, internasjonalt akademisk fellesskap med stor anerkjennelse. De bærer også vitnesbyrd om en fremtidstro som setter utdanning høyt som premiss for fremskritt, humanisme og fred i en utfordrende samtid. (Nettutstillingen er blitt til i et samarbeid mellom Joachim Hvoslef Krüger og Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen).

1948 Åpningen av Universitetet i Bergen

1946 Nedleggelse av grunnstein Universitetet i Bergen, 25. oktober