1948 Åpningen av Universitetet i Bergen 28


"For vitenskap og åndsfrihet."

Bok ubb-avis-bt-1948-002

Forsiden av Morgenavisen preges av universitetsåpningen og bilder av gjestene, deriblant Kronprins Olav.

Bok ubb-avis-morgenavisen-1948-001

"Et universitet er ikke komplett uten et studentersamfunn."

Bok ubb-avis-morgenavisen-1948-002

"Statuen av president Christie har fått sin selvfølgelige plass foran Bergens Museum, den institusjon hvis virksomhet i dag overtas og i utvidet form føres videre under navnet Universitetet i Bergen."

Bok ubb-avis-morgenavisen-1948-003

Bergens Haandværks- og Industriforening ble opprettet i 1886 og oppførte bl.a. Den permanente utstillingsbygning som huser Vestlandske kunstindustrimuseum i 1896. Forent med Bergens Haandværkerforening i 1907. Sammen med Bergens Handelsforening og Bergens Handelskammer inngår foreningen ...

Fotografi ubb-ms-utst-0016

Rektor prof Boëthius overrakte gratulasjonen fra Göteborg. Göteborgs Högskola, siden 1954 Göteborgs universitet i fusjon med Medicinska högskolan i Göteborg, ble åpnet i 1891. Det lærinnbundne og pregede dokumentet vektlegger fellesskapet mellom byene Göteborg og ...

Fotografi ubb-ms-utst-0017

Háskóli Íslands, eller Universitetet på Island, ble grunnlagt av Alltinget (Alþingi) i 1911, etter en fusjon av Prestaskólinn (teologi), Læknaskólinn (medisin) and Lagaskólinn (juss) og et nytt humanistisk fakultet. Universitetet hadde 45 studenter det første ...

Fotografi ubb-ms-utst-0018

Helsingfors Universitet ble opprinnelig opprettet i 1640 av svenske dronning Kristinas formynderregjering som Kungliga Akademien i Åbo, som den gang var hovedstad i Finnland. Under russisk styre ble navnet i 1809 endret til Kejserliga akademien ...

Fotografi ubb-ms-utst-0019

Karolinska Institutet, eller Kungl. Carolinska medico-chirurgiska institutet, ble grunnlagt i Stockholm av Karl XIII i 1810. Det er Sveriges fremste universitet for medisinsk utdanning og forskning og forestår tildelingen av nobelprisene i medisin. Dette er ...

Fotografi ubb-ms-utst-0020

Københavns Universitet har sin opprinnelse i 1419, da pave Martin Vs tillater Erik av Pommern å opprette lærestolen i sin hovedstad. Det ble likevel ikke realisert før 1475. Da mottok Christian I på ny pavens ...

Fotografi ubb-ms-utst-0021

Noregs Lærarhøgskule i Trondhjem ble opprettet 1922 for videreutdanning av folkeskolelærere. Dermed oppsto tittelen lærer med opprykk. Undervisningen, foruten norsk, pedagogikk og historie, fant sted i samarbeid med Norges Tekniske Høgskole og Vitenskapsmuseet. Få ...

Fotografi ubb-ms-utst-0022

Norges Landbrukshøgskole ble opprinnelig startet opp i 1854 som "Den høiere Landbrugsskole paa Aas". Fra 1897 Norges Landbrukshøgskule og siden 2005 Universitetet for miljø- og biovitenskap. Siden 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i ...

Fotografi ubb-ms-utst-0023

Norges Tannlægehøgskole i Oslo, opprinnelig Den Norske Tandlægeforenings Tekniske Tandlægeinstitut ble etablert i 1905 og bygget på Statens poliklinikk for Tannsykdomme som drev undervisning i årene etter 1893. Staten overtok ansvaret i 1909 og navnet ...

Fotografi ubb-ms-utst-0024

Norges Tekniske Høgskole ble vedtatt opprettet av Stortinget i 1900 og åpnet, som Norges Tekniske Høiskole 1910 i Trondheim. Inngikk 1968 i Universitetet i Trondheim og siden 1996 NTNU. Utdanningsinstitusjonen har sine forløpere i Bergseminaret ...

Fotografi ubb-ms-utst-0025

Norges Veterinærhøgskole ble startet i 1935 etter flere stortingsvedtak, og er siden 2014 en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Også Veterinærhøgskolen vektlegger i sin hilsen det velkjente og store historiske forarbeidet som ...

Fotografi ubb-ms-utst-0026

Stockholms Högskola, siden 1960 Stockholms universitet, ble etablert i 1878. Høgskolens hilsen er en rik anerkjennelse både av mange tiårs akademisk samarbeid og strevet for å få opprettet vestnorsk universitet. Norge hadde brutt ut ...

Fotografi ubb-ms-utst-0027

Universitetet i Turku (Åbo på svensk) er det første rent finskspråklige universitetet i Finland, opprettet i 1920. Det skjedde som motsvar til at en rekke initiativtakere opprettet det svenskspråklige universitetet Åbo Akademi i Turku (Åbo) ...

Fotografi ubb-ms-utst-0028

Universitetet i Lund ble opprettet i 1666 som Regia Academia Carolina – Kungliga Karolinska Akademin og hadde de klassiske fire fakulteter for teologi, juss, medisin og filosofi. Det ligger i de tidligere danske besittelsene ...

Fotografi ubb-ms-utst-0029

Universitetet i Oslo ble, etter mange års bekymring for virkningen det ville ha på patriotiske kretser i Norge, vedtatt av kong Frederik VI i 1811. Opprettelsen var ikke minst resultatet av store private donasjoner fra ...

Fotografi ubb-ms-utst-0030

Uppsala Universitet er grunnlagt i 1477 gjennom pavelig bulle utstedt av pave Sixtus IV og det eldste universitetet i Skandinavia. Paven ga universitetet de samme rettigheter og privilegier som Bologna. Som erkebispesete og kirkelig administrasjonssentrum ...

Fotografi ubb-ms-utst-0031

Åbo Akademi (Turku) er et svenskspråklig universitet i Finland. Universitetet ble grunnlagt i 1918 og ble statlig i 1981. Åbo var hovedstaden i Finland frem til begynnelsen av 1800-tallet da russiske keisere flyttet administrasjonssenteret nærmere ...

Fotografi ubb-ms-utst-0032

Aarhus Universitet, Danmarks nest største, ble opprettet i 1928 som et privat initiativ under navnet «Universitetsundervisningen i Jylland». Ved innvielsen den 11. september 1928 begynte 78 studenter. Inntil 1934, da man oppnådde statsstøtte og eksamensrett ...

Fotografi ubb-ms-utst-0033

Foruten de forseggjorte gratulasjonsbrevene mottok det ferske universitetet også flere festtelegram ved åpningen i 1948. En presis og kortfattet Kong Haakon VII sender sine lykkeønskninger. Hans betydelige personlighet gjør ethvert kunstferdig blankettmotiv unødvendig.

Fotografi ubb-ms-utst-0034

Festtelegrammene til universitetet kom fra både privatpersoner og foreninger. Både høyesterettsadvokater og overleger oversendte sine gratulasjoner. Her, under det vaiende norske flagget, sender den Polytekniske Forening i Oslo sin hjerteligste lykkeønskning.

Fotografi ubb-ms-utst-0035

Telegrammet er signert Harald Ulrik Sverdrup, president i The International Association of Physical Oceaonography. Med internasjonal erfaring påpeker han aktelsen Det Geofysiske Institutt har opparbeidet seg, og betydningen det vil få for fremtiden.

Fotografi ubb-ms-utst-0036

Telegrammet fra Bergens Handelskammer vektlegger de rike kulturinteresser som står sterkt i Bergen, nå universitetsbyen Bergen.

Fotografi ubb-ms-utst-0037

Fremskrittet stod i fokus da Stortinget vedtok opprettelsen av Universitetet i Bergen på den symboltunge dagen 9. April 1946. UiB var det første universitetet i Norge opprettet av et norsk storting, og det første i ...

Utstilling uib-1948