Artikkel skapt av

Publisert: 1878

Utgitt av
Hans Henrik ReuschSignatur: ubb-tskr-naturen-1878-02-01


Dette dokumentet er knyttet til emnet Astronomi

Relatert til: Spektralanalysen og dens Anvendelse paa Himmellegemerne, Spektralanalysen og dens Anvendelse paa Himmellegemerne

Er en del av

Naturen. Nr. 2, Februar 1878, 2. årgang

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania se mer


comments powered by Disqus