Astronomi 298

Samlinger knyttet til Astronomi

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0092
  • ubb-ms-0174
  • ubb-ms-0182
  • ubb-ms-0232

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 41: [Ild-kugle i Bergen]

1800-tallet, Astronomi, Meteorologi, Vitenskapshistorie, Naturhistorie, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 80: [En mærkelig Ildkugle i Nærheden af Bergen.]

1800-tallet, Astronomi, Meteorologi, Vitenskapshistorie, Naturhistorie, Norge

Henrik Mohn; Georg Ossian Sars

Den Norske Nordhavs-Expedition 1876-1878 : B. 1

1800-tallet, Havforskning, Astronomi, Geologi, Geografi, Kjemi, Ekspedisjoner, Norskehavet, Barentshavet, Atlanterhavet, Nordsjøen, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Hans Henrik Reusch; Hans Geelmuyden; Jacob Sparre Schneider; John Tyndall

Naturen. Nr. 1, Januar 1877, 1. årgang

Astronomi, Geologi, Fysikk, Insekter, Landbruk

Sophus Tromholt; Hans Henrik Reusch; N. Wulfsberg; Thorstein Hallager Hiortdahl

Naturen. Nr. 7, Juli 1877, 1. årgang

Astronomi, Ornitologi, Zoologi, Naturvitenskap, Kjemi

Sophus Tromholt

Stjernebilledet: Den store Bjørn

Astronomi

Sophus Tromholt; Hans Henrik Reusch; Henrik Mohn

Naturen. Nr. 10, Oktober 1877, 1. årgang

Astronomi, Geologi, Geografi, Fysikk

Sophus Tromholt

Karlsvognen i For- og Fremtid

Astronomi

Hans Henrik Reusch; Theodor Kjerulf; F. C. Schübeler; Hans Geelmuyden; Robert Collett

Naturen. Nr. 1, Januar 1878, 2. årgang

Astronomi, Geologi, Botanikk, Paleontologi

Hans Geelmuyden

Spektralanalysen og dens Anvendelse paa Himmellegemerne

Astronomi

Hans Henrik Reusch; Hans Geelmuyden; Paul Kummer

Naturen. Nr. 2, Februar 1878, 2. årgang

Astronomi, Marinbiologi

Hans Geelmuyden

Spektralanalysen og dens Anvendelighed paa Himmellegemerne

Astronomi

Hans Henrik Reusch; Hans Geelmuyden; Arthur Frederik Feddersen; Axel Gudbrand Blytt

Naturen. Nr. 3, Mars 1878, 2. årgang

Astronomi, Ornitologi, Geologi, Botanikk

Hans Geelmuyden

Spektralanalysen og dens Anvendelse paa Himmellegemerne

Astronomi

Sophus Tromholt; Hans Henrik Reusch; Georg Ossian Sars

Naturen. Nr. 4, April 1878, 2. årgang

Havforskning, Astronomi

Sophus Tromholt

Stjernebilledet Orion

Astronomi

Sophus Tromholt; Hans Henrik Reusch; Axel Severin Steen; Robert Collett

Naturen. Nr. 11, November 1878, 2. årgang

Astronomi, Geologi, Meteorologi

Sophus Tromholt

Fra Astronomiens Omraade

Astronomi

Sophus Tromholt; Hans Henrik Reusch; Arthur Frederik Feddersen

Naturen. Nr. 12, Desember 1878, 2. årgang

Astronomi

Sophus Tromholt

Nyere Opdagelser paa Maanen

Astronomi

Sophus Tromholt; Hans Henrik Reusch; Thomas Christian Thomassen; Jacob Worm-Müller; Maurice Girard

Naturen. Nr. 1, Januar 1879, 3. årgang

Astronomi, Fysikk, Kjemi, Næringsmidler, Fysiologi

Sophus Tromholt

Marsmaanerne

Astronomi

Sophus Tromholt; Hans Henrik Reusch; Carl Anton Bjerknes; Ingebrigt Severin Hagen; Jules Jamin

Naturen. Nr. 4, April 1879, 3. årgang

Astronomi, Geologi, Fysikk, Næringsmidler

Sophus Tromholt

Stjernebilledet "Den store Hund"

Astronomi

Sophus Tromholt; Hans Henrik Reusch; F. C. Schübeler; Alfred Brehm; Dietrichson; Jacob Stenersen Worm-Müller

Naturen. Nr. 8-9, August - September 1879, 3. årgang

Astronomi, Ornitologi, Botanikk, Geografi

Sophus Tromholt

Planeten Mars

Astronomi

Sophus Tromholt; Hans Henrik Reusch; F. Arentz; Benjamin Ward Richardson

Naturen. Nr. 12, Desember 1879, 3. årgang

Astronomi, Botanikk, Fysikk, Fysiologi

Sophus Tromholt

Solens Varme

Astronomi

Hans Henrik Reusch; Gerhard Armauer Hansen

Naturen. Nr. 1, Januar 1880, 4. årgang

Astronomi, Zoologi, Botanikk, Fysiologi

Ukjent

Lodrette, fra Maanen udgaaende Lysstriber

Astronomi

Sophus Tromholt; Hans Henrik Reusch; F. Arentz

Naturen. Nr. 7, Juli 1880, 4. årgang

Astronomi, Botanikk, Fysikk

Sophus Tromholt

Om de nyeste Fremskridt i Forklaringen av Nordlyset.

Astronomi

Axel Severin Steen; Carl Frederik Krafft; Hercules Tornøe; H.O. Jensen; Axel Gudbrand Blytt; Jean-Charles Houzeau

Naturen. Nr. 5, Mai 1881, 5te. Aargang

Astronomi, Botanikk, Kjemi, Meteorologi

Jean-Charles Houzeau

Hvad forskjellige Folk ser paa Maanen

Astronomi

Sophus Tromholt; Hans Henrik Reusch; Hans Geelmuyden; Ludvig Henrik Benjamin Schmelck; Axel Severin Steen; Carl Frederik Krafft; Ludvig Schulerud; H.O. Jensen; C. Lagrange; A. Lancaster

Naturen. Nr. 8-9, August - September 1881, 5te. Aargang

Havforskning, Astronomi, Geologi, Geografi, Kjemi, Meteorologi, Fysiologi

Ukjent

Har Maanen Atmosfære?

Astronomi

Ukjent

De sidste Kometer

Astronomi

Hans Geelmuyden

Planet-Konjuktioner i 1881

Astronomi

Sophus Tromholt

Veiledning til Nordlysiagttagelser

Astronomi

Ukjent

Tromholts Studier over Nordlyset

Astronomi

William Doberck

Dobbeltstjerner

Astronomi

Hans Geelmuyden

Den næste Venus-Passage

Astronomi

L. Niesten

Solens og Maanens Lys og Varme

Astronomi

Jens Fredrik Schroeter

Planeten "Saturn"

Astronomi

Jens Fredrik Schroeter

Planeten "Saturn"

Astronomi

Jens Fredrik Schroeter

Foranderlige Stjerner

Astronomi

Jens Fredrik Schroeter

Foranderlige Stjerner

Astronomi

Sophus Tromholt; Carl Frederik Krafft; Carl Fisch; John Milne

Naturen. Nr. 1, Januar 1885, 9de. Aargang

Astronomi, Botanikk, Geofysikk

Sophus Tromholt

De ældste norske Nordlysiagttagelser

Astronomi

Sophus Tromholt; Hans Henrik Reusch; F. C. Schübeler; Karl Hesselberg; Carl Frederik Krafft; A. Jørgensen

Naturen. Nr. 7, Juli 1885, 9de. Aargang

Astronomi, Geologi, Botanikk, Meteorologi, Geofysikk