Tidsregning 4

Samlinger knyttet til Tidsregning

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0528
  • ubb-ms-0777-N

Leonhard Hess Stejneger; Hans Geelmuyden; Carl Frederik Krafft; Ludvig Schulerud

Naturen. Nr. 1, Januar 1881, 5te. Aargang

Ornitologi, Kommunikasjon, Kjemi, Tidsregning

Hans Geelmuyden

Tiden og dens Inddeling

Tidsregning

Hans Henrik Reusch; Jørgen Brunchorst; E. Simonsen; Sophus Torup

Naturen. Nr.4, April 1893, 17de aargang

Ornitologi, Zoologi, Geologi, Tidsregning, Alkymi

Ukjent

Zonetid.

Tidsregning