Artikkel skapt av

Publisert: 1879

Utgitt av
Hans Henrik ReuschSignatur: ubb-tskr-naturen-1879-06-01


Dette dokumentet er knyttet til emnet Botanikk

Relatert til: Professor Schübeler's Studier over Klimatets Indflydelse paa Plantelivet

Er en del av

Naturen. Nr. 6, Juni 1879, 3. årgang

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania se mer


comments powered by Disqus