Botanikk 504


Thorvald Selmer

Hans Kampstrup paa Botanisering

Flaske, Botanikk, Student, Dress, Bowlerhatt

Thorvald Selmer

Fra Hop, Ask. Paa Botanisering

Botanikk, Mann, Bok, Student, Dress, Pipe, Sigar

Ukjent

[Portrett av Rolf Nordhagen]

Professor, Briller, Botanikk, Portrett

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Physisk og oeceonomisk Beskrivelse over Ranens Præstegjæld i Nordlandene

1833-01-30

1800-tallet, Zoologi, Botanikk, Geografi, Religioner, Samer, Sørsamer, Helgelands flora, Næringsliv

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Physisk og oeceonomisk Beskrivelse over Ranens Præstegjæld i Nordlandene

1833-01-30

1800-tallet, Zoologi, Botanikk, Geografi, Religioner, Samer, Sørsamer, Helgelands flora, Næringsliv

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Physisk og oeceonomisk Beskrivelse over Ranens Præstegjæld i Nordlandene med Lappernes Historie og dered Gudelære

1834-03-04

1800-tallet, Zoologi, Botanikk, Geografi, Meteorologi, Religioner, Samer, Sørsamer, Helgelands flora, Næringsliv

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Physisk og oeceonomisk Beskrivelse over Ranens Præstegjæld i Nordlandene med Lappernes Historie og dered Gudelære

1834-03-04

1800-tallet, Zoologi, Botanikk, Geografi, Meteorologi, Religioner, Samer, Seilskip, Sørsamer, Helgelands flora, Næringsliv

Iver Ancher Heltzen

Førsøg til Helgelands Flora efter Rafn’s, Funkes, Hornemans, Strøms og Bomares Værker, del 1

1800-tallet, Botanikk, Helgelands flora, Blomster, Planter

Iver Ancher Heltzen

Førsøg til Helgelands Flora efter Rafn’s, Funkes, Hornemans, Strøms og Bomares Værker, del 2

1800-tallet, Botanikk, Helgelands flora, Blomster, Planter

Iver Ancher Heltzen

Førsøg til Helgelands Flora efter Rafn’s, Funkes, Hornemans, Strøms og Bomares Værker, del 3

1800-tallet, Botanikk, Helgelands flora, Blomster, Planter

Iver Ancher Heltzen

Førsøg til Helgelands Flora efter Rafn’s, Funkes, Hornemans, Strøms og Bomares Værker, del 4

1800-tallet, Botanikk, Helgelands flora, Blomster, Planter

Iver Ancher Heltzen

Nomenclator til Helgelands Flora, Mammalia, Ornithologie, Amphibier og Icthyologie.

Fisk, 1800-tallet, Ornitologi, Botanikk, Amfibier, Helgelands flora, Blomster, Planter

Iver Ancher Heltzen

Practisk Anvendelse af Helgelands Flora

1800-tallet, Botanikk, Medisin, Helgelands flora, Blomster, Planter

Martin Hendriksen Vahl; Carl von Linné

[Prælectiones privatissimæ]

1770

Zoologi, Botanikk, Vitenskapshistorie, Entomologi, Brev, Botanik, 1700-tallet, Sverrige vedk., Forelesninger

S. Thele

Planterne i Aaensire og Omegn

1917-04-18

Botanikk, Botanik

Johan Erhard Areschoug

Brev fra Johan Erhard Areschoug til Daniel Cornelius Danielssen

1881-04-03

Botanikk, Bergens museum

Johan Erhard Areschoug

Brev fra Johan Erhard Areschoug til Daniel Cornelius Danielssen

1881-05-23

Botanikk, Bergens museum

Hans Henrik Reusch; Johan Nordal Fischer Wille; Robert Collett

Naturen. Nr. 4, April 1877, 1. årgang

Zoologi, Geologi, Botanikk

Hans Henrik Reusch; Theodor Kjerulf; George Poulett Scrope; F. C. Schübeler

Naturen. Nr. 8, August 1877, 1. årgang

Naturvitenskap, Geologi, Botanikk

F. C. Schübeler

Hasselbusken

Botanikk

Hans Henrik Reusch; F. C. Schübeler; Thomas Christian Thomassen

Naturen. Nr. 9, September 1877, 1. årgang

Havforskning, Botanikk, Naturvidenskabelige optegnelser

F. C. Schübeler

Hasselbusken

Botanikk

Hans Henrik Reusch; Theodor Kjerulf; F. C. Schübeler; Hans Geelmuyden; Robert Collett

Naturen. Nr. 1, Januar 1878, 2. årgang

Astronomi, Geologi, Botanikk, Paleontologi

F. C. Schübeler

Europæiske Culturplanter i de varme Lande

Botanikk

Hans Henrik Reusch; Hans Geelmuyden; Arthur Frederik Feddersen; Axel Gudbrand Blytt

Naturen. Nr. 3, Mars 1878, 2. årgang

Astronomi, Ornitologi, Geologi, Botanikk

Ukjent

Nye Iagttagelser om Lavarternes Udvikling

Botanikk

Hans Henrik Reusch; Jacob Worm-Müller; Otto Wilhelm Thomé

Naturen. Nr. 7, Juli 1878, 2. årgang

Geologi, Botanikk, Næringsmidler

Otto Wilhelm Thomé

Fjeldplanternes Opvaagnen om Vaaren

Botanikk

Hans Henrik Reusch; F. C. Schübeler; Jacob Bøckmann Barth; Karl Hesselberg; John Tyndall

Naturen. Nr. 8-9, August - September 1878, 2. årgang

Ornitologi, Zoologi, Botanikk, Meteorologi, Medisin

F. C. Schübeler

En mærkelig Forplantelsesmaade hos Granen

Botanikk

Hans Henrik Reusch; F. C. Schübeler; F. Arentz

Naturen. Nr. 6, Juni 1879, 3. årgang

Botanikk, Fysikk

Ukjent

Profesor Schübeler's Studier over Klimatets Indflydelse paa Plantelivet

Botanikk

Hans Henrik Reusch; Thomas Christian Thomassen; F. Arentz; Johan Nordal Fischer Wille

Naturen. Nr. 7, Juli 1879, 3. årgang

Zoologi, Geologi, Botanikk, Fysikk, Geofysikk

Johan Nordal Fischer Wille

Violsten

Botanikk

Sophus Tromholt; Hans Henrik Reusch; F. C. Schübeler; Alfred Brehm; Dietrichson; Jacob Stenersen Worm-Müller

Naturen. Nr. 8-9, August - September 1879, 3. årgang

Astronomi, Ornitologi, Botanikk, Geografi

Ukjent

Professor Schübeler's Studier over Klimatets Indflydelse paa Plantelivet

Botanikk

Sophus Tromholt; Hans Henrik Reusch; F. Arentz; Benjamin Ward Richardson

Naturen. Nr. 12, Desember 1879, 3. årgang

Astronomi, Botanikk, Fysikk, Fysiologi

Ukjent

Pisangen

Botanikk

Hans Henrik Reusch; Gerhard Armauer Hansen

Naturen. Nr. 1, Januar 1880, 4. årgang

Astronomi, Zoologi, Botanikk, Fysiologi

Ukjent

Lysende Kjød

Botanikk

Hans Henrik Reusch; F. C. Schübeler; Gerhard Armauer Hansen; F. Arentz

Naturen. Nr. 5, Mai 1880, 4. årgang

Zoologi, Botanikk, Fysiologi

F. C. Schübeler

Olietræet.

Botanikk

Sophus Tromholt; Hans Henrik Reusch; F. Arentz

Naturen. Nr. 7, Juli 1880, 4. årgang

Astronomi, Botanikk, Fysikk

Jørgen Brunchorst

Vanillen.

Botanikk

F. Arentz; Johan Nordal Fischer Wille; Dietrichson; Carl Frederik Krafft; Sophus Septimus Henrichsen; Hercules Tornøe

Naturen. Nr. 4, April 1881, 5te. Aargang

Botanikk, Fysikk, Kjemi

Johan Nordal Fischer Wille

Blomsternes Beskyttelsesmidler mod ubudne Gjæster

Botanikk

Axel Severin Steen; Carl Frederik Krafft; Hercules Tornøe; H.O. Jensen; Axel Gudbrand Blytt; Jean-Charles Houzeau

Naturen. Nr. 5, Mai 1881, 5te. Aargang

Astronomi, Botanikk, Kjemi, Meteorologi