Botanikk 622

Samlinger knyttet til Botanikk

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0300
 • ubb-ms-0302
 • ubb-ms-0309
 • ubb-ms-0315
 • ubb-ms-0371
 • ubb-ms-0400
 • ubb-ms-0470
 • ubb-ms-0516
 • ubb-ms-0523
 • ubb-ms-0638
 • ubb-ms-0640
 • ubb-ms-0641
 • ubb-ms-0712
 • ubb-ms-0717
 • ubb-ms-0718
 • ubb-ms-0719
 • ubb-ms-0720
 • ubb-ms-0721
 • ubb-ms-0722
 • ubb-ms-0723
 • ubb-ms-0724
 • ubb-ms-0725
 • ubb-ms-0734
 • ubb-ms-0758
 • ubb-ms-0777-A
 • ubb-ms-0829
 • ubb-ms-0895
 • ubb-ms-0903
 • ubb-ms-1937
 • ubb-ms-1994
 • ubb-ms-1999

Thorvald Selmer

Hans Kampstrup paa Botanisering

Flaske, Bowlerhatt, Botanikk, Student, Dress

Thorvald Selmer

Fra Hop, Ask. Paa Botanisering

Mann, Botanikk, Bok, Book, Student, Dress, Pipe, Sigar

Ukjent

[Portrett av Rolf Nordhagen]

Professor, Briller, Portrett, Botanikk

Botaniske Avhandlinger fra 1759.

Botanikk, Sverige, Utdrag

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Physisk og oeceonomisk Beskrivelse over Ranens Præstegjæld i Nordlandene

1833-01-30

1800-tallet, Zoologi, Botanikk, Geografi, Religion, Samer, Næringsliv, Sørsamer, Helgelands flora

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Physisk og oeceonomisk Beskrivelse over Ranens Præstegjæld i Nordlandene

1833-01-30

1800-tallet, Zoologi, Botanikk, Geografi, Religion, Samer, Næringsliv, Sørsamer, Helgelands flora

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Physisk og oeceonomisk Beskrivelse over Ranens Præstegjæld i Nordlandene med Lappernes Historie og dered Gudelære

1834-03-04

1800-tallet, Akvarell, Tegning, Zoologi, Botanikk, Geografi, Meteorologi, Religion, Samer, Næringsliv, Sørsamer, Helgelands flora

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Physisk og oeceonomisk Beskrivelse over Ranens Præstegjæld i Nordlandene med Lappernes Historie og dered Gudelære

1834-03-04

1800-tallet, Zoologi, Botanikk, Geografi, Meteorologi, Religion, Samer, Seilskip, Næringsliv, Sørsamer, Helgelands flora

Iver Ancher Heltzen

Førsøg til Helgelands Flora efter Rafn’s, Funkes, Hornemans, Strøms og Bomares Værker, del 1

1800-tallet, Botanikk, Planter, Helgelands flora, Blomster

Iver Ancher Heltzen

Førsøg til Helgelands Flora efter Rafn’s, Funkes, Hornemans, Strøms og Bomares Værker, del 2

1800-tallet, Botanikk, Planter, Helgelands flora, Blomster

Iver Ancher Heltzen

Førsøg til Helgelands Flora efter Rafn’s, Funkes, Hornemans, Strøms og Bomares Værker, del 3

1800-tallet, Botanikk, Planter, Helgelands flora, Blomster

Iver Ancher Heltzen

Førsøg til Helgelands Flora efter Rafn’s, Funkes, Hornemans, Strøms og Bomares Værker, del 4

1800-tallet, Botanikk, Planter, Helgelands flora, Blomster

Iver Ancher Heltzen

Nomenclator til Helgelands Flora, Mammalia, Ornithologie, Amphibier og Icthyologie.

Fisk, 1800-tallet, Ornitologi, Botanikk, Planter, Amfibier, Helgelands flora, Blomster

Iver Ancher Heltzen

Practisk Anvendelse af Helgelands Flora

1800-tallet, Botanikk, Medisin, Planter, Helgelands flora, Blomster

Martin Hendriksen Vahl; Carl von Linné

[Prælectiones privatissimæ]

1770

1700-tallet, Brev, Zoologi, Botanikk, Vitenskapshistorie, Entomologi, Sverige, Forelesninger

S. Thele

Planterne i Aaensire og Omegn

1917-04-18

Botanikk

Jakob Naustdal

Feltdagbok 1938

Feltarbeid, Botanikk, Feltbok

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1938

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1938-1939

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Dagbok 1939

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1940. Flora og vegetasjon ved gjødselkjellarar, mistbenker og tun.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

1940-1941. Gullfjellet og Gullbotnen i Fana.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1941.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1941. Flora ved gjødselkjellarar, mottingar og tun.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

1941. Øyar og langs sjøen.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

1941-42. Lauvskog, eikeskog, brot, Søreide, Dolvik, Hamarsland, Milde.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

1942.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1942-43. Fana herad. Ved Nordåsvatnet.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Dagbok 1941-1942-1943. Langs sjøen i Fana og Sund (Bukken).

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Dagbok 1943.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Dagbok 1943. Floraen i Fana.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Dagbok 1943-1945. Mildevatnet.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Dagbok 1943-1945. Frå øyane ved Bukken.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1944. Ferskvatn og myrar.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Dagbok 1944. Stroket ved Nordåsvatnet og Grimseid.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1944. Øyar og holmar.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Botaniske notatar 1-2 1944. Lyngmark og myr. Ådland, Fana, Hjellestad, Dalanger, Dalamyra.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

1944. Fana.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1945. Labradorteigen frå Dolvikhøgda og vestover. Hedera helix ved Rosendalsbua.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

1946.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Eik i Fana. 1947.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

1947. Diverse. Rambjøllen.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1948-1949.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1948-1949. Notatar om Hedera helix.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

1950. Fana.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

1950. Hardangervidda. Fana.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Knut Fægri

Journal over pH-bestemmelser og nitratbestemmelser.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok