Biologi 201


Heinrich Göppert

Fra Urskoven

Biologi

Friedrich Gustav Jakob Henle

Om Rødmen

Biologi

Charles Robert Darwin

Podnings – og Oculeringsbastarder

Biologi

Jacob Bøckmann Barth

Lidt af Naturens egen Skovhusholdning, oplyst ved Træk af Granens Biologi

Biologi

Jørgen Brunchorst

Charles Robert Darwin

Biologi

Johan Nordal Fischer Wille

Paa Grændsen mellem Planter og Dyr

Biologi

Veit Brecher Wittrock

Samliv mellem Planter og Dyr

Biologi

Ukjent

Et "miraculum naturæ"

Biologi

Axel Gudbrand Blytt

Om løss

Biologi

J. Boehm

Planten og Atmosfæren

Biologi

Jacob Sparre Schneider

Insekter anvendte som Menneskeføde

Biologi

Wilhelm Maribo Schøyen

Om Forekomsten af Insekteri Menneskets Legeme

Biologi

Wilhelm Maribo Schøyen

Om Forekomsten af insekter i Menneskets Legeme

Biologi

Karl Hesselberg; Johan Nordal Fischer Wille; Carl Frederik Krafft; Gustav Adolph Guldberg; J.C. Hvoslef

Naturen. Nr. 6, Juni 1885, 9de. Aargang

Ornitologi, Botanikk, Meteorologi, Biologi, Fotografi

Gustav Adolph Guldberg

Træk af den nyere Tids biologiske Forskning.

Biologi

Ukjent

Bygaalen

Biologi

Z. August Hoyer

Om limnæerne

Biologi

Jørgen Brunchorst

Eiendommeligheder ved visse Træers Ernæring

Biologi

Axel Gudbrand Blytt

Et nyt Verk om Mosernes Udbredelsesmaade

Biologi

Ukjent

Lidt om Insekternes Følsomhed for Smerter

Biologi

Jørgen Brunchorst; Carl Günther; Adolphe d'Assier

Naturen. Nr. 8, August 1888, 12te. Aargang

Geologi, Kjemi, Biologi

Carl Günther

Hvad vi ved om bakterierne.

Biologi

Jørgen Brunchorst; G. Armelin

Naturen. Nr. 10, Oktober 1888, 12te. Aargang

Astronomi, Botanikk, Biologi, Strafferett

Frossen melk.

Biologi

Hans Henrik Reusch; Jørgen Brunchorst; Raphael Anatole Emile Blanchard

Naturen. Nr. 11, November 1888, 12te. Aargang

Polarforskning, Biologi

Jørgen Brunchorst

Udvikling eller skabelse?

Biologi

Jørgen Brunchorst

Menneskets dyriske snyltere.

Biologi

Jørgen Brunchorst; Jacob Sparre Schneider; Alexander Lange Kielland

Naturen. Nr. 5, Mai 1889, 13de. Aargang

Zoologi, Botanikk, Medisin, Biologi

Jørgen Brunchorst

Myrer som plantevenner.

Botanikk, Biologi

Fridtjof Nansen; Hans Henrik Reusch; Thomas Christian Thomassen; Gerhard Armauer Hansen; Jørgen Brunchorst; Ingvald Martin Undset

Naturen. Nr. 7, Juli 1889, 13de. Aargang

Geologi, Botanikk, Medisin, Polarekspedisjon, Polarforskning, Biologi

Jørgen Brunchorst

Planter og myrer.

Botanikk, Biologi

Jørgen Brunchorst; Klaus Hanssen; Carl Looft; John Lubbock; J. Collin

Naturen. Nr. 12, Desember 1890, 14de. Aargang

Ornitologi, Zoologi, Medisin, Biologi

Carl Looft

De lavestaaende dyreorganismer som aarsag til sygdomme.

Medisin, Biologi

Jørgen Brunchorst; Axel Gudbrand Blytt; Carl Looft; Ernst Huth; Frédéric Passy

Naturen. Nr. 2, Februar 1891, 15de. Aargang

Geologi, Botanikk, Geografi, Medisin, Biologi, Dødspleie

Jørgen Brunchorst

Bakteriernes indre bygning.

Medisin, Biologi

Jørgen Brunchorst; Gustav Adolph Guldberg

Naturen. Nr. 6, Juni 1891, 15de. Aargang

Biologi, Antropologi

Jørgen Brunchorst

Om biologiske stationer.

Biologi

Gerhard Armauer Hansen

Pasteur og hans betydning for den biologiske videnskab

Biologi

Ernst Krause

Gravenes fauna

Biologi

Gerhard Armauer Hansen; Jørgen Brunchorst; James Alexandersønn Grieg; J. Schaffer

Naturen. Nr.1 Januar 1896, 20de aargang

Zoologi, Medisin, Biologi

J. Schaffer

Blodet.

Biologi

J. Schaffer

Blodet.

Biologi

Gerhard Armauer Hansen; Jørgen Brunchorst; O. J. Lie-Pettersen; Ernst Krause; Hagbart Magnus; Schiller-Tietz; Schiller-Titz; N. Schiller-Tietz; Otto Lang; Jaensch

Naturen. Nr.3 Mars 1896, 20de aargang

Astronomi, Zoologi, Geologi, Botanikk, Biologi, Entomologi

Jaensch

Gjenoplivelse efter stivfrysning.

Biologi

Jørgen Brunchorst; Gustav Adolph Guldberg; James Alexandersønn Grieg; Hagbart Magnus; Knut Dahl; Carl Fredrik Kolderup

Naturen. Nr. 3, Mars 1897, 21de. Aargang

Zoologi, Biologi, Antropologi, Fiske

Hagbart Magnus

Biogeografien.

Biologi

Gerhard Armauer Hansen; Jørgen Brunchorst; Hagbart Magnus; V. Storm; Carl Fredrik Kolderup; Jaalsch

Naturen. Nr. 4, April 1897, 21de. Aargang

Zoologi, Geologi, Biologi, Telegraf

Hagbart Magnus

Biogeografien. II.

Biologi

Hans Geelmuyden

Om lystets virkning paa dyr og mennesker.

Biologi, Pattedyr