Artikkel skapt av

Publisert: 1884

Utgitt av
Carl Frederik KrafftSignatur: ubb-tskr-naturen-1884-07-04


Dette dokumentet er knyttet til emnet Geologi

Relatert til: Det vulkanske Udbrud paa Krakatau den 26de, 27de og 28de August 1883

Er en del av

Naturen. Nr. 7, Juli 1884, 8de. Aargang

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania (Redaktionen af "Naturen" er under Udgiverens Ophold i Udlandet indtill videre overtaget af Kand. K. Hesselberg). se mer


comments powered by Disqus