Geologi 719

Samlinger knyttet til Geologi

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0296
  • ubb-ms-0301
  • ubb-ms-0309
  • ubb-ms-0334
  • ubb-ms-0382
  • ubb-ms-0834

[Diverse dokument om zoologi og geografi]

Zoologi, Geologi, Reiseskildringer, Christies manuskripter, Dahls manuskripter, Falsens manuskripter, Fyllings manuskripter, Manuskript, Meyers manuskripter, Neumanns manuskripter, Sagens manuskripter, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Sødyr samlede ved Ørlandet og Hitterøen (fortegnelse), Avleiringer, Register til biskop Neumanns bemærkninger paa hans visitas-reiser i Bergen stift 1823 – 1825, Delta, Hæving av land over havflaten, Elves avleiringer av deltaer

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 1

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Antegnelser af natur-historisk Art 3: [Pimpsteen i Søndfjord]

Naturhistorie, 1800-tallet, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 4: [Beaumont's Theorie om de Europeiske Bjergkjæders relative Ælde]

Naturhistorie, 1800-tallet, Geologi, Vitenskapshistorie, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 5: [Omtrentligt Antal af nulevende Species af Planter og Dyr.]

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Vitenskapshistorie, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 6

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 7: [Steen- og Jord-Arter]

Naturhistorie, 1800-tallet, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 8

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 9

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 10: [Løfter om Bidrag til Museet]

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Museologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 11

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 12

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 13

1844

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 14

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 15: [Løfte om Lodder]

1844

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 16

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Antegnelser af natur-historisk Art 17

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 18

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 19: [Sværdfisken, farlig for Skibe]

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 20

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 21

1844

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 22: [Cranium av en Goupe]

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 23

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Greve

Antegnelser af natur-historisk Art 24

1849

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Hans Walttnes

Antegnelser af natur-historisk Art 25

1842

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 26

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 27

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 29: [Flydende Plader af Sand]

Naturhistorie, 1800-tallet, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 30

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 31

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 32

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 33

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 34

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 35: [Adipocire]

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 37

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 38

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 39: [Titel paa nogle nyere naturhistoriske værker:]

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Vitenskapshistorie, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 40

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 41: [Spor av Fugle og andre Dyr i Skiferbjerge i Amerika]

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Paleontologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 42: [Belemnit]

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Paleontologi, Illustrasjoner, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 43: [Fossile Levninger]

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Paleontologi, Norge

O.S. Jæger

Antegnelser af natur-historisk Art 44

1847

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

O.S. Jæger

Antegnelser af natur-historisk Art 45

1837

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 46: [Om udmærket store Fiske, fangede eller seete i Svenske Indsøer]

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 47

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 48: [Forskjellige Methoder at fange lavere Søedyr paa]

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 49

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 50

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Illustrasjoner, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 51: [Jord-Olie, Jordbeeg]

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Vulkanologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 52: [Den sammenlignende Physiologie.]

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge