Artikkel skapt av

Publisert: 1889

Utgitt av
Bergens Museum

Utgitt av
Jørgen BrunchorstSignatur: ubb-tskr-naturen-1889-08-04


Dette dokumentet er knyttet til emnet Fiskeri

Relatert til: Lofotfiskets historie.

Er en del av

Naturen. Nr. 8, August 1889, 13de. Aargang

Udgivet af Bergens Museum, redigeret af Dr. J. Brunchorst se mer


comments powered by Disqus