Fiske 6


Andreas Christie

En bok inneholdende : I. Om ”Verdens Forvandlinger” og andre religiøse betragtninger. II. Beretning om hvallfangsten i Sartors skibrede. III. Kort underretning for folk paa landet, sær for bønder, angaaende sundheden

1774-01-01

Zoologi, Hvalfangst, Fiske, Sykdom, Medisin, Folkeopplysning, Landhusholdning, Bønder, Religiøse skrifter m.m., Religion vedk, Medicin vedk., Skrifter av blandet indhold, Fiskerier vedk., Religiøse skrifter, Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.), Underretning for folk paa landet ang. sundheten

Avskrift av ”Oldermandskabet (paa Bryggen).

1800-tallet, Bergen, Fiske, Fiskeri, Handel, Fiskerier vedk., Fiskehandel

Thomas Christian Thomassen; Jørgen Brunchorst; Jacob Sparre Schneider; Klaus Hanssen; P.L. Jony

Naturen. Nr. 4, April 1889, 13de. Aargang

Astronomi, Zoologi, Meteorologi, Medisin, Fiske

P.L. Jouy

Kormoranfiske i Japan.

Fiske

N. Borodine

Uralkossakkerne og deres fiskerier.

Antropologi, Fiske, Uralfjellene

Amund Theodor Helland

Fiske og ufiske.

Zoologi, Marinbiologi, Fiske