Fiske 7


Andreas Christie

En bok inneholdende : I. Om ”Verdens Forvandlinger” og andre religiøse betragtninger. II. Beretning om hvallfangsten i Sartors skibrede. III. Kort underretning for folk paa landet, sær for bønder, angaaende sundheden

1774-01-01

Zoologi, Hvalfangst, Fiske, Sykdom, Medisin, Religion, Folkeopplysning, Landhusholdning, Religiøse skrifter, Bønder, Religiøse skrifter m.m., Medicin vedk., Skrifter av blandet indhold, Fiskerier vedk., Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.), Underretning for folk paa landet ang. sundheten

Avskrift av ”Oldermandskabet (paa Bryggen).

1800-tallet, Bergen, Fiske, Fiskeri, Fiskehandel, Handel, Fiskerier vedk.

Sivert Knudsen Aarflot

En liden opmuntring og formaning i anledning af det lykkelige torskefiskeri ... , 1791

Sang, 1700-tallet, Fiske, Torskefiskeri, Dikt, Torsk, Sunnmøre

Thomas Christian Thomassen; Jørgen Brunchorst; Jacob Sparre Schneider; Klaus Hanssen; P.L. Jony

Naturen. Nr. 4, April 1889, 13de. Aargang

Astronomi, Zoologi, Meteorologi, Medisin, Fiske

P.L. Jouy

Kormoranfiske i Japan.

Fiske

N. Borodine

Uralkossakkerne og deres fiskerier.

Antropologi, Fiske, Uralfjellene

Amund Theodor Helland

Fiske og ufiske.

Zoologi, Marinbiologi, Fiske