Artikkel skapt av

Publisert: 1901

Utgitt av
Bergen MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1901-12-01


Dette dokumentet er knyttet til emnet Fiskeri

Er en del av

Naturen. Nr.12. Desember 1901, 25de aargang

Udg. Bergens museum. Red.: dr. J. Brunchorst se mer


comments powered by Disqus