Artikkel

Publisert: 1911

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1911-07-07


Dette dokumentet er knyttet til emnet Botanikk

Er en del av

Naturen. Nr. 7-8, Juli-August 1911, 35te aargang

Utgit av Bergens museum, Med bistand av talrike fagmænd. Redigert av Jens Holmboe. se mer


comments powered by Disqus