Artikkel skapt av

Publisert: 1918

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1918-10-02


Dette dokumentet er knyttet til emnet Botanikk

Er en del av

Naturen. Nr 10, Oktober 1918, 42de aargang

Udg: Bergens museum, Red.: .Jens HolmboeLes mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen! Gå til fulltekstsøket for Naturen! se mer

Naturen. Nr 10, Oktober 1918, 42de aargang

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup se mer


comments powered by Disqus