Artikkel skapt av

Publisert: 1922

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1922-09-02


Dette dokumentet er knyttet til emnet Jubileum

Er en del av

Naturen. Nr 9, September 1922, 46de aargang

Udg: Bergens museum, Red.: .Jens HolmboeLes mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen! Gå til fulltekstsøket for Naturen! se mer

Naturen. Nr 9, September 1922, 46de aargang

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup se mer


comments powered by Disqus