Jens Holmboe


Jens Holmboe er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0470
  • ubb-ms-0523
  • ubb-ms-0778
  • ubb-ms-0829
  • ubb-ms-0950
  • ubb-ms-0954
  • ubb-ms-1870
  • ubb-ms-1874
  • ubb-ms-2072