Artikkel skapt av

Publisert: 1928

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1928-02-02


Dette dokumentet er knyttet til emnet Jordbruk

Er en del av

Naturen. Nr. 2, Februar 1928, 52. årgang

Utgit av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup. se mer


comments powered by Disqus