Artikkel skapt av

Publisert: 1928

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1928-12-01


Fortsettelse av artikkel i forrige nr.

Dette dokumentet er knyttet til emnet Botanikk

Relatert til: Gjennem Nordamerikas vegetasjon-sområder

Er en del av

Naturen. Nr. 12, Desember 1928, 52. årgang

Utgit av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup. se mer


comments powered by Disqus