Artikkel skapt av

Publisert: 1931

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1931-02-01


Dette dokumentet er knyttet til emnet Nekrologer

Er en del av

Naturen. Nr. 2, Februar 1931, 55. årgang

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup. se mer


comments powered by Disqus