Artikkel skapt av

Publisert: 1935

Utgitt av
Bergens Museum



Signatur: ubb-tskr-naturen-1935-01-02


Dette dokumentet er knyttet til emnet Fiskeri

Er en del av

Naturen. Nr. 1, Januar 1935, 59. årgang

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen! ... se mer


comments powered by Disqus