Artikkel skapt av

Publisert: 1935

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1935-07-05


Dette dokumentet er knyttet til emnet Botanikk

Er en del av

Naturen. Nr. 7-8, Juli - August 1935, 59. årgang

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup. se mer


comments powered by Disqus