Artikkel skapt av

Publisert: 1936

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1936-09-03


Dette dokumentet er knyttet til emnet Botanikk

Er en del av

Naturen. Nr. 9, September 1936, 60. årgang

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup. se mer


comments powered by Disqus