Artikkel skapt av

Publisert: 1938

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1938-10-01


Dette dokumentet er knyttet til emnet Fiskeri

Er en del av

Naturen. Nr. 10, Oktober 1938, 62. årgang

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup. se mer


comments powered by Disqus