Artikkel skapt av

Publisert: 1940

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1940-05-03


Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Kjemi, Steinsalt, Saltutvinning

Er en del av

Naturen. Nr. 5, Mai 1940, 64. årgang

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup. se mer


comments powered by Disqus