Artikkel skapt av

Publisert: 1942

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1942-03-03


Dette dokumentet er knyttet til emnene Medisin, Ernæringsvitenskap, Melk

Relatert til: Steigen, Om melkekjertler, melkesekresjon og melkens betydning for det nyfødte individ

Er en del av

Naturen. Nr. 3, Mars 1942, 66. årgang

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup. se mer


comments powered by Disqus