Artikkel skapt av

Publisert: 1942

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1942-11-02


Dette dokumentet er knyttet til emnene Marinbiologi, Hvalfangst, Hvalbestand

Relatert til: Hvalfangsten, hvalbestanden og reguleringen

Er en del av

Naturen. Nr. 11-12, November - Desember 1942, 66. årgang

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup. se mer


comments powered by Disqus