Artikkel skapt av

Publisert: 1945

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1945-03-03


Dette dokumentet er knyttet til emnet Fiske

Er en del av

Naturen. Nr. 3, Mars 1945, 69. årgang

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder. Redaksjonskomite: Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Bjørn Trumpy. se mer


comments powered by Disqus