Artikkel skapt av

Publisert: 1946

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1946-11-03


Dette dokumentet er knyttet til emnet Botanikk

Er en del av

Naturen. Nr. 11, November 1946, 70. årgang

Utgitt av Bergens Museum, Redaktor Torbjørn Gaarder. Redaksjonskomite: Bjørn Helland-Hansen, Johan Huus, Niels-Henr. Kolderup og Bjørn Trumpy. se mer


comments powered by Disqus