Artikkel skapt av

Publisert: 1936

Utgitt av
Ragnaroks forlagSignatur: ubb-tskr-ragnarok-02-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Artikkelen er underskrevet av "Eirik Sande", et av psudonymene brukt av Hans S. Jacobsen. Se: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45140/kreppen-master2.pdf?sequence=1&isAllowed=y (s. 95).


comments powered by Disqus