Dette dokumentet er knyttet til emnene Jubileum, Andre verdenskrig, Nasjonalsosialisme


comments powered by Disqus