Bok skapt av

Publisert: 1606Signatur: ubb-ms-utst-0179Gå til enkeltside for nedlasting:

Full tittel på denne boken er: "Gradval : En Almindelig Sangbog, som Høybaarne Første oc Stormectige Herre, Her Frederich den Anden, Danmarckis, Norgis, Wendis oc Gottis Konning etc. Haffuer ladet ordinere oc tilsammen scriffue paa Latine oc Danske, at bruge i Kirckerne, til des ydermere Endrectighed udi Sang oc Ceremonier, effter Ordinantzens lydelse ved Niels Jesperssøn." I begynnelsen av desember 2021 vil denne boken stilles ut på Bryggens Museum i Bergen.

Den er ikke fulldigitalisert enda, men den kan leses i sin helhet på NB sine sider.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Musikk, Salme

Er en del av

Librar-samlingen

Navnet på Librar-samlingen kommer av «Libri rari» som betyr... se mer


comments powered by Disqus