Skostredet, Østre, 7. Bellinsalen.

Signatur: ubb-bros-kt-s-133

Rodenummer:

  • 17. rode nr. 33

Se også kort under Bellingsalen. Eiendommen tilhørte i 1826 "Consul Mowinckel, brønd med pompe paa Pladsen". Eiendommen ble i 1835 kjøpt av Gottlieb Belling. Se artikkel i Bergens Tidende 9. november 1935. A. Berg. Bellingbiografi. I 1840 årene må dog Bennemann ha bebodd og trolig eiet huset. Det ble nemlig utleiet til skole for Domkirken sogn: "leiet man for et aar Bennemanns frembygning i 17. rode no. 33". Se Haugens skoleartikkel i Bergens Hist. forenings Skrifter , nr. 36, 1930, side 37. Om Bellingsalen, se Koren Wiberg: Bergens Haandv. og Industriforening 1845-1920, side 99.

Relatert sted:

Referanse(r):

  • Bergens Tidende, 9. nov. 1935
  • Bergens Historiske forenings Skrifter, 1930 Nr. 36, s. 37

Interne noter(r):

comments powered by Disqus