1625, 21. desember Bergen grunnbrev

1625-12-21

Jacob Olssøn Morsing, prest i Domkirken, kunngjør at han har utleiet til Botoll Olssøn og hans hustru Anne Willomsdatter, en grunn som ligger ute på Stranden ovenfor gaten mellom Johan Dodts og Anders Kippers hus, ...

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Prest, Kjøp ; (grunn), Kjøpebrev

Diplom ubb-1625-12-25

1583, 6. mars Bergen grunnbrev

1583-03-06

Jon Oluffssøn, rådmann i Bergen, selger og skjøter til Jon Willumssøn en grunn i Hollenderstredet, hvor hans hus hadde stått før den siste brannen, samt hans part i Ildhusgrunnen. Grunnleien skal som før betales til ...

Brann, Eiendomshandel, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Grunnleie, Skjøte ; (grunn), Ildhus, Rådmann ; (Bergen)

Diplom ubb-1583-03-06

1583, 18. desember Bergen grunnbrev

1583-12-18

Truils Laurissen, sogneprest i Domkirken i Bergen, leier en grunn i Hollenderstredet til Jon Willumssøn. Den sedvanlige grunnleien betales til Domkirkens sogneprester.

Sogneprest, Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn)

Diplom ubb-1583-12-18

1619, 6. mai Bergen kunngjøring

1619-05-06

Peder Brock, sogneprest til Domkirken i Bergen, og Jacob Brock kunngjør, at de har fått deres brors samtykke til å forvalte søsteren Anna Brocks arv som de best synes er gavnelig, og at de nå ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Arv, Sogneprest, Hus, Salg ; (hus), Kreditor, Forvaltning

Diplom ubb-1619-05-06

1647, 8. oktober Bergen grunnbrev

1647-10-08

Peder Nicolai Lem, kannik ved Domkirken i Bergen, prest og sekretær for domkapitlet, har utleiet til Maren Iversdatter, baker og enke etter Morten Allertssøn Lude, en av kapitalets grunner, som ligger ovenfor den tyske kirke ...

Grunn, Grunnleie, Prest, Leie ; (grunn), Baker, Kapitel, Kannik, Sekretær

Diplom ubb-1647-10-08

1642, 3. februar Bergen reglement

1642-02-03

Superintendent Ludvig Munthe i Bergenhus stift, borgermester Wilcken Tormodssøn, sogneprest Hans Samulessøn i Domkirken og rådmann i Bergen fastsetter regelment for betaling av avgifter til Korskirken for begravelser, for bruk av kirkeklokkene, for bygging av ...

Brann, Betaling, Borgermester ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Kirke, Avgift, Reglement, Gjenoppygging, Superintendent ; (Bergenhus stift), Sogneprest ; (Bergen)

Diplom ubb-1642-02-03a

Skredderstredet, nå Kong Oscars gate.

Skredderstredet var det gamle navn på Kong Oscars gate mellem Bryggersorden og Domkirken. På Lyder Sagens tid ble den også kalt Adelgaten. Se kort under Adelgaten.

Katalogkort ubb-bros-kt-s-169

Skostredet, Østre, 7. Bellinsalen.

Se også kort under Bellingsalen. Eiendommen tilhørte i 1826 "Consul Mowinckel, brønd med pompe paa Pladsen". Eiendommen ble i 1835 kjøpt av Gottlieb Belling. Se artikkel i Bergens Tidende 9. november 1935. A. Berg. Bellingbiografi. I 1840 årene må dog Bennemann ...

Katalogkort ubb-bros-kt-s-133

1626, 22. mai Bergen grunnbrev

1626-05-22

Peter Brock, sogneprest til Domkirken i Bergen, kunngjør at han har utleiet til skredder Jakob Jørgenssøn og hans hustru Lisbeth Christensdatter en av domkirkens grunner i Hollenderstredet nedenfor Korskirken. Den årlige grunnleie skal betales til ...

Kunngjøring, Sogneprest, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Skredder

Diplom ubb-1626-05-22

1590, 19. oktober Bergen grunnbrev

1590-10-19

Borgermestere og råd i Bergen selger og utleier med tillatelse av Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann på Bergenhus, en kålhage ovenfor Badstuen til Mogeris (Mourits?) Rypper. Leien er halvannen dansk mark som skal betales til ...

Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Råd ; (Bergen), Salg ; (hage), Kålhage, Høvedsmann ; (Bergenhus), Forstander, Hage, Leie ; (av kålhage), Fattigdomsforstander

Diplom ubb-1590-10-19

1633, 18. desember Bergen grunnbrev

1633-12-18

Truls Lauritssøn, sogneprest til Domkirken, utleier en grunn i Hollenderstredet til [Jørgen] Willomssøn. Grunnleien skal betales.

Sogneprest, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie

Diplom ubb-1633-12-18

1624, 1. april Bergen grunnbrev

1624-04-01

Peter Brock, sogneprest til Domkirken, har utleiet til Gjert Grøning og hans hustru Veine Davidsdatter Legane, en av Domkirkens kålhagegrunner som ligger på Øvrestredet. Den årlige grunnleien skal betales til sognepresten i Domkirken.

Sogneprest, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Hage ; (kålhage), Kålhage, Grunn ; (kålhage)

Diplom ubb-1624-04-01

1642, 21. juni Bergen målebrev

1642-06-21

Seks borgere i Bergen foretar, på befaling av rådmann Jens Jenssøn Schive, en oppmåling av borgermester Wilcken Tormodssøns gategrunn, som ligger i korskirkens sogn mellom Adelus Pedersdatters og Laurids Rønildssøns eiendommer, for å finne ut ...

Sogneprest, Borgermester ; (Bergen), Borger ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Grunn ; (gategrunn), Oppmåling, Grunstykke, Byggetilatelse

Diplom ubb-1642-06-21