Strømmen restaurant og Strømmøllen, Solheimsviken.

Signatur: ubb-bros-kt-s-540

Rodenummer:

Adresse-Contoiret 18. januar 1859: "Mit Huus ved Nygaardsbroen paa Siden af Strømmøllen, der i de sidste Aar har været benyttet til Rastauration, er fra Paaske at erholde Tilleie. Casper W. Lunde". Samme dag aveterer Lunde at "Alle mine faste Eiendommer kan paa billige Conditioner erholdes tilkjøbs". Samme sted 19. mars 1859: "Strømmøllen er strax ledig til Forpagtning, og Beboelsesværelser for Møllerens Familie, kan, om ønskes, erholdes i mit Huus ved Nygaardsbroen. Caspar W. Lunde". Se også kort under Damsgaard, Nye, ved Strømmøllen.

Referanse(r):

  • Adress-Contoiret, 18. januar 1859
  • Adresse-Contoiret, 19. mars 1859

Interne noter(r):

comments powered by Disqus