Strømmøllen

Se under Solheimsviken. Peter Jessen forteller i sine Erindringer I, side 37, at "paa den søndre Side af Broen laa en Vandmølle, som dreves af Tidevannet, den saakaldte Strømmølle". Adresse-Contoiret 1. januar 1845, side 6: "Mit Vaanhuus, beliggende ved Strømmøllen, ...

Katalogkort ubb-bros-kt-s-541

Solheimsviken, skoler

Om lærer ved Bergen mek Verksteders folkeskole i Solheimsviken Hans Haugsnes, se personlig kort under Haugsnes, Hans, skolestyrer

Katalogkort ubb-bros-kt-s-282

Strømmen restaurant og Strømmøllen, Solheimsviken.

Adresse-Contoiret 18. januar 1859: "Mit Huus ved Nygaardsbroen paa Siden af Strømmøllen, der i de sidste Aar har været benyttet til Rastauration, er fra Paaske at erholde Tilleie. Casper W. Lunde". Samme dag aveterer Lunde at "Alle mine faste ...

Katalogkort ubb-bros-kt-s-540

Solheimsviken, gården

I Adresse-Contoiret for 1. januar 1845 averteres: "En duelig Gaardsdreng og en Budeie kan faae Tjeneste hos Wiese i Solemsvigen". Og 26. februar 1845: "En gjødet Oxe sæler Wiese i Solheimsvigen". Og samme dag: "Den ved Fredrik Thorsens Død ledigblevne Byxelgrund ...

Katalogkort ubb-bros-kt-s-278

Solheimsviken

Adresse-Contoiret 30. mai 1859: "Et Bageri med Beboelsebeqvemmelighed for en liden Familie, er strax til Leie hos Smed Helland nær ved Tørdokken i Solheimsvigen".

Katalogkort ubb-bros-kt-s-289

Solheimsviken, Bedehus, indremisjon.

Se presten Helland Madsens lille bok "Årstad sog i gammel og ny tid", side 58 ff, hvor der også er et godt bilde av "Bedehuset i Solheimsviken".

Katalogkort ubb-bros-kt-s-286

Strømmen-Solheimsviken

Adress-Contoiret 16. mars 1859: "Mine Vaaningshuuse ved Strømmen er tilslags og kan tiltrædes i Mai Maaned. I Mangel af Salg ere de tilleie for Sommeren. Ludv. Ameln".

Katalogkort ubb-bros-kt-s-539

Solheimsviken. Skytebane.

Adresse-contoiret 23. juni 1865: "Skydebanen i Solheimsvigen. Da Skydebanen er bortleiet til 1ste Bergenhusiske Halvbrigade 26de Ds. til 17de Juli kan banen kun benyttes af medlemmerne om Søndagene fra kl. 3 Eftm. Bestyrelsen".

Katalogkort ubb-bros-kt-s-294

Solheimsviken. Skytebane.

I Bergensposten for 13. september 1863 er der et referat fra Skytterstevne for Bergens Kreds. Skytterne mødtes på Engen, hvor efter at formannen i Bergens Skytterlag hadde holdt tale og ønsket de fremmede velkommen, "Toget med Musik i Spidsen ...

Katalogkort ubb-bros-kt-s-293

Solheimsviken - Strømmøllen

Bergens Museums årsberetning 1941/42, side 43 ff.: "Av Bergensprospekter er innkjøpt - - -en akvarell med motiv fra Strømmøllen ved Begen. - - - på baksiden er med blyant skrevet følgende: "Fra Strømmøllen ved Bergen omkring 1850. I det ...

Katalogkort ubb-bros-kt-s-285

Solheimsviken

Adresse-Contoiret 15. april 1859: "Det Iver Berensen tilhørende, paa arvefæstet Grund under Gaarden "Wiken" i Solheimsviken staaende Vaaningshus, hvori er 9 Ovnsværelser og 4 Ildsteder, og som for Tiden indbringer i aarlige Leie 113 Spd., er underhaanden at faa ...

Katalogkort ubb-bros-kt-s-290

Solheim og Solheimsvikens gårder.

I Ryhgs Norske Gaardsnavn, Søndre Bergenhus, side 292, er nevnt som selvstendige gamle bruk både Solheimslien, Viken eller Solheimsviken, Solheim og Lille Solheim

Katalogkort ubb-bros-kt-s-274

Solheimsviken Brannstasjon

Se kort under Løbergsveien 31.

Katalogkort ubb-bros-kt-s-287

Solheimsviken

Se også kort under Møller og Strømmøller. Adresse-Contoiret 1. januar 1846, side 6: "En duelig Gaardsdreng og en Budeie kan faae Tjeneste hos Wiese i Solheimsvigen". Samme sted og side: "Mit Vaanhuus, beliggende ved Strømmøllen, "Caffeen", er at faae tilleie. ...

Katalogkort ubb-bros-kt-s-279

Solheimsviken, gården

Gåreden Viken tilhørte i 1859 en Iver Berentsen. Se kort under Sandviksveien 55, Valentinsens konkursbo.

Katalogkort ubb-bros-kt-s-291

Solheimsviken - Strømmen restaurant.

Adresse-Contoiret 25. mai 1859: "At undertegnedes Restauration i Strømmen er fremdeles aaben fra Morgen tidlig til silde om Aftenen, bekjendtgjøres herved, uagted endel af Strømmens Beboere og Værksarbeidere den 18de denne, omtrent Kl. 8 Aften indfandt sig, circa 200 Mennesker ...

Katalogkort ubb-bros-kt-s-295

Solheimsviken:

Adresse-Contoiret 1. januar 1845: "En duelig Gaardsdren og en Bodeie kan faae tjeneste hos Wiese i Solheimsvigen". Samme sted og dato: "Mit Vaanhuus, beliggende ved Strømøllen, "Caffeen", er at faae tillei. J.C.Wiese, D.S.". Samme sted 11. januar 1845: "Søndag og Mandag bliver ...

Katalogkort ubb-bros-kt-s-280

Solhimsviken gård.

Adresse-Contoiret 22. januar 1859: "Sommerværelser med Adgang til Kjøkken er at erholde i Solheimsviken tilleie ved Charlette Friele".

Katalogkort ubb-bros-kt-s-281

Solheimsvikens Hovedgaard

Christies slekstbok, Bergen 1908, side 45, fotn,: "Justisråd Lau eiede Solheimsvikens Hovedgaard og Huset i 17. Rode nr. 32 i Bergen -Haandverkerforeningens Hus, nedrevet 1894", foruten en del andre eiendommer. Se kort på Dam (Daniel) Jacobsen Lau.

Katalogkort ubb-bros-kt-s-292

Strømmen, gatenavnet.

Strømmen var navn på den del av Solheimsviken som lå nermest strønløpet inn til Lungegårdsvann. (Stoltz)

Katalogkort ubb-bros-kt-s-538

Solheimsviken

Adresse-Contoiret 15. mars 1859: "Ingeniør (Daniel?) Hansens i Solheimsvigen smukt beliggende velindrettede fra Nyt af opførte Eiendom paa 7 Ovnsværelser, 2 Kjøkkener med dertil hørende Bekvemmeligheder samt Vognremisse og Hestestald er fremdeles billig tilsalgs ved G. Hveding"

Katalogkort ubb-bros-kt-s-288