Sandviksveien 209. Sanvikens 1. rode no. 2.

Signatur: ubb-bros-kt-s-66

Rodenummer:

  • 1. rode nr. 2

Blandt de Sandviksborgere som søkte om å få fortsette sin næringsvirksomhet også efter at Sandviken var innlemmet i byen, var Reinert Viland som mødte på Rådstuen og ble innført i rådstuejournalen 15. desember 1876. Han oppga at han i 2 1/2 år hadde drevet bøkkervirksomhet i Sandv. 1. rode no. 2. Viland flyttet til Sandviksvei 54. Se kort I Adressebok 1884 står i Sandviksvei 209 oppført skipper Peder Larsen. I Adressebok 1888 står oppført igjen Peder Larsen som nå har tittel "Seilbarker", samt følgende andre som sansynligvies er leiere: handlende Sophie Daae, mølledreng Lrs Erdal, mølledreng Gudmund Magnussen og Johs. Larsen som er uten tittel. I matrikkelen1888 er Peder B. Larsen oppført som eier, areal 1920 kv. meter. I 1898 står Larsen fremdeles som eier, men det ser ut til at han må ha kjøpt inn naboeiendommen, idet arealet nå er 2803 kv.m.

Relatert sted:

Relatert til:

Referanse(r):

  • Adressebok 1884
  • Adressebok 1888

Interne noter(r):

comments powered by Disqus