Sandviksveien 209. Sanvikens 1. rode no. 2.

Blandt de Sandviksborgere som søkte om å få fortsette sin næringsvirksomhet også efter at Sandviken var innlemmet i byen, var Reinert Viland som mødte på Rådstuen og ble innført i rådstuejournalen 15. desember 1876. Han oppga ...

Katalogkort ubb-bros-kt-s-66

1626, 2. desember Bergenhus stevning

1626-12-02

Knut Gyldenstjerne til Aagard, befalingsmann på Bergenhus, stevner sorenskriver Hans Tygessøn i Sunnhordaland og seks lagrettemenn i Os til å møte for Hans Glad, lagmann i Bergen, på førstkommende lagting på rådstuen i Bergen. Grunnen ...

Lagrettemann, Sorenskriver, Lagmann ; (Bergen), Gods, Lagting, Ting ; (lagting), Klage, Kloster, Ombudsmann, Kirke, Stevning, Befalingsmann ; (Bergenhus), Rådstue

Diplom ubb-1626-12-02