Diplom

Laget mellom 1320-01-01 og 1320-12-31


Nettsider
Diplom datert 1320(ca.) Strandebarm (Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 70.


Signatur: ubb-diplom-0007


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Fire menn kunngjør at de skiftet gården Oma (i Strandebarm) mellom Ivar og Kolbein.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalder, Kunngjøring, Diplomer, Arveoppgjør, 1300-tallet, Arv, Skifte

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 130 mm
  • 160 mm
  • God
  • Pergament. Noen bokstaver av hver linje er klippet bort, segl mangler.

comments powered by Disqus