Diplom

Laget mellom 1320-01-01 og 1320-12-31


Nettsider
Diplom datert 1320(ca.) Strandebarm (Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 70.


Signatur: ubb-diplom-0007


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Fire menn kunngjør at de skiftet gården Oma (i Strandebarm) mellom Ivar og Kolbein.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Diplomer, Middelalderen, Arveoppgjør, 1300-tallet, Arv, Kunngjøring, Skifte

Relatert til: dsa: Ivar, dsa: Kolbei

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 130
  • 160
  • God
  • Pergament. Noen bokstaver av hver linje er klippet bort, segl mangler.

comments powered by Disqus