Diplom

Dato: 1340-01-19


Nettsider
Diplom datert 1340, 19. januar. Olden (Sogn og Fjordane). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 120


Signatur: ubb-diplom-0021


Simon, prest i Olden, og tre andre menn kunngjør, at de var til stede i Olden kirke da Ivar på Rake oppregnet for Olof Ogmundssøn både veitsler, avfall og ødejord (i Olden skipsrede?)

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalder, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet

Relatert til: Simon, Olof Ogmundssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Svært god
  • Vidisse. Datert Bergen 20. august 1588, alle 3 segl mangler.

comments powered by Disqus