Diplom

Dato: 1340-01-19


Nettsider
Diplom datert 1340, 19. januar. Olden (Sogn og Fjordane). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 120


Signatur: ubb-diplom-0021


Simon, prest i Olden, og tre andre menn kunngjør, at de var til stede i Olden kirke da Ivar på Rake oppregnet for Olof Ogmundssøn både veitsler, avfall og ødejord (i Olden skipsrede?)

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Kunngjøring

Relatert til: Simon, Olof Ogmundssøn

Fysisk beskrivelse

  • Svært god
  • Vidisse. Datert Bergen 20. august 1588, alle 3 segl mangler.

comments powered by Disqus