Diplom

Dato: 1348-05-08


Nettsider
Diplom datert 1348, 8. mai. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 333.


Signatur: ubb-diplom-0032


Tre menn kunngjør at Nikulas Olavsson solgte til Ivar Erlingsson et månedsmatsbol i øvre ”Biorgum” (Børve) i Ullensvang.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, Jordbruk, Middelalder, Gårder, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Ark
  • Etter vidisse på pergament, datert Bergen 10. juli (Knutsvokudag) 1413: se under denne dato

comments powered by Disqus