Diplom

Dato: 1348-08-07


Nettsider
Diplom datert 1348, 7. august. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.2. Nr. 295.


Signatur: ubb-diplom-0034


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Ivar Andresson, sysselmann i Bergen, sender melding til kong Magnus (Eriksson) om et drap i Bergen om våren samme år (?), da Arne Alfinnson drepte Einar Auga. Brevet beskriver hvordan drapet gikk til. Vedlagt: ”Oversettelse” og ”Gienpart” med anmerkninger ved generaladjutant Ole Elias Holck. En (delvis korrigert) avskrift (muligens etter O.E. Holcks oversettelse) ved W.F.K. Christie i Ms 67 a. Fotokopi også av diplomet og ”Gienpart”.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Kunngjøring, Konger, Drap, Rettsvesen

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 133
  • 242
  • Pergament. 2 seglremmer uten segl, skåret av et annet (samtidig) brev.

comments powered by Disqus