Diplom

Dato: 1348-08-07


Nettsider
Diplom datert 1348, 7. august. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.2. Nr. 295.


Signatur: ubb-diplom-0034


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Ivar Andresson, sysselmann i Bergen, sender melding til kong Magnus (Eriksson) om et drap i Bergen om våren samme år (?), da Arne Alfinnson drepte Einar Auga. Brevet beskriver hvordan drapet gikk til.

Det er skrevet på pergament, og har to seglremmer (uten segl) som stammer fra et gjenbrukt samtidig diplom.

En (delvis korrigert) avskrift (muligens etter O.E. Holcks oversettelse) ved W.F.K. Christie kan man finne i Ms 67 a hvor dette diplomet er nr 7 i heftet med oversettelser. Se også lenke under til dokumentet med Holcks oversettelse.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalder, Kunngjøring, Diplomer, 1300-tallet, Konger, Drap, Rettsvesen

Relatert til: Dokumenter vedrørende diplom datert 1348, 7. august. Bergen, Copier og oversættelser af gamle Pergaments - Breve, samlede Aar 1824 af W. F. K. Christie.

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 133 mm
  • 242 mm
  • Pergament. 2 seglremmer uten segl, skåret av et annet (samtidig) brev.

comments powered by Disqus