Diplom

Dato: 1367-04-23


Nettsider
Diplom datert 1367, 23. april. Bjørkedal (Volda, Møre og Romsdal). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 465.


Signatur: ubb-diplom-0045


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Syv menn kunngjør, at Jon Haavardssøn ble forlikt med sin frende Eilif Olafssøn angående sin og sine søstres fordring på en del av gården Bjørkedal på Sunnmøre.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gårder, Diplomer, Middelalderen, Eiendomsforhold, Forlik, 1300-tallet, Arv, Kunngjøring

Relatert til: Eilif Olafssøn, Jon Haavardssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 120
  • 240
  • God
  • Pergament, 1. våpensegl vedhenger.

comments powered by Disqus