Diplom

Dato: 1367-04-23


Nettsider
Diplom datert 1367, 23. april. Bjørkedal (Volda, Møre og Romsdal). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 465.


Signatur: ubb-diplom-0045


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Syv menn kunngjør, at Jon Haavardssøn ble forlikt med sin frende Eilif Olafssøn angående sin og sine søstres fordring på en del av gården Bjørkedal på Sunnmøre.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Eiendomsforhold, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Forlik, 1300-tallet, Arv

Relatert til: Eilif Olafssøn, Jon Haavardssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 120 mm
  • 240 mm
  • God
  • Pergament, 1. våpensegl vedhenger.

comments powered by Disqus