Diplom

Laget før 1377-08-09


Nettsider
Diplom datert 1377, 9. august. Instanes (Ullensvang, Hordaland).


Signatur: ubb-diplom-0051Gå til side:

To menn kunngjør at Hallad Torsteinsson solgte til Hallvard Gautsson halvtredje månedsmatsbol i Freim i Odda.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, seglene mangler.

comments powered by Disqus