Diplom

Dato: 1377-08-09


Nettsider
Diplom datert 1377, 9. august. Instanes (Ullensvang, Hordaland).


Signatur: ubb-diplom-0051Gå til enkeltside for nedlasting:

To menn kunngjør at Hallad Torsteinsson solgte til Hallvard Gautsson halvtredje månedsmatsbol i Freim i Odda.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalder, Gårder, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, seglene mangler.

comments powered by Disqus