Diplom

Dato: 1379-02-15


Nettsider
Diplom datert 1379, 15. februar. Vossevangen (Voss, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 154.


Signatur: ubb-diplom-0052


Vinald Henriksson, prost ved Apostelkirka i Bergen kunngjør for sin verdige herre biskop Jakob et vitnesmål han har tatt opp i prestegarden på Voss. Herborg Guttormsdotter har ført to vitner for at Jon Askelsson sine frillebarn ”Skilgætin” (ektefødte). Vitnemålet er opptatt på vegne av Sira Arne, prosten på Voss, som var fraværende. Papiravskrift fra ca. 1830: ”Findes afskrevet i et Exemplar af G. Miltzows Prestbyterologia, som har tilhørt Præst Schnabel”, og er kopiert derfra av major Nils Griis Alstrup Dahl. Overført fra Manuskriptsamlingen (Ms 67 b 70). Om en annen og mer fullstendig avskrift av samme dokument, se vedlagt brev fra Riksarkivet, Oslo (24.1.1969). Utrykt (1969)

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Barn, Ekteskap, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet

Fysisk beskrivelse

  • 93 mm
  • 300 mm
  • Ark

comments powered by Disqus