Knud Knudsen

Vossevangen.

Kirke, Gård, Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vann, Hesje, Badehus

Fotografi ubb-kk-2127-1045

Hulda Marie Bentzen

[Fotografsignaturer]

Gjenkjennbare ikke-fotografiske elementer i Visittkort-samlingen

Kvinne, Studioportrett, Visittkortfotografi, Fotografsignatur

Fotografi ubb-sign-0068

Knud Knudsen

Vossevangens Station.

Jernbanestasjon, Vossebanen, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-2642

Diplom datert 1536, 1. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland)

1536-03-01

Lensmann Torstein Bjarnessøn og fem lagrettemenn på Voss tilkjenner Staffan Haldorssøn 9 månedsmatsbol i Nedre Himle i Bordalen åtting på Voss, som Anna Henriksdatter hadde tilegnet seg.

Jordbruk, Middelalderen, Rettssak, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol

Diplom ubb-diplom-0208

Knud Knudsen

Vossevangen.

Gård, Bygd, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0044

Knud Knudsen

Parti mellem Vossevangen og Tvinde, Vos.

Vei, Mann, Vann, Stabbestein, Karjol

Fotografi ubb-kk-1318-2509

Knud Knudsen

Parti mellem Vossevangen og Tvinde, Vos.

Vei, Vann, Skysskar, vognmann, kusk, Stabbestein, Karjol

Fotografi ubb-kk-1318-2511

Knud Knudsen

Parti mellem Vossevangen og Tvinde, Vos

Vei, Elv, Skog

Fotografi ubb-kk-ns-1784

Knud Knudsen

Vossevangen

Gård, Bygd, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-kk-1622-08835

Knud Knudsen

Vossevangen

Kirke, By- og småsteder, Vei, Vann

Fotografi ubb-kk-ns-0439

Knud Knudsen

Parti mellem Bulken og Vossevangen.

Jernbane, Trematerialer, Kvernhus, Vossebanen, Bygdesag

Fotografi ubb-kk-1318-2640

Diplom datert 1563, 1. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland)

1563-03-01

Lensmann Styrker Anderssøn, underprost Laurits Erikssøn og fire lagrettemenn på Voss kunngjør, at Torfinn og Mons Hallessønner stadfestet det makeskriftet som deres far Halle Monssøn hadde gjort med sin bror Peder Monssøn, da denne fikk ...

Salg, Rettssak, 1500-tallet, Diplomer, Arveoppgjør, Arv, Månedsmatsbol

Diplom ubb-diplom-0256

Knud Knudsen

Parti mellem Vossevangen og Tvinde, Vos.

Vann, Skog

Fotografi ubb-kk-1318-2512

Knud Knudsen

Vossevangen.

Kirke, By- og småsteder, Vann

Fotografi ubb-kk-1622-08193b

Knud Knudsen

Parti mellem Tvinde og Vossevangen

Elv, Skog

Fotografi ubb-kk-1318-1839

Knud Knudsen

Parti af Veien mellem Vossevangen og Eide i Hardanger

Elv, Skog, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1846

Ukjent

Vossevangen

Fra Norsk Folkeblad nr.47. side 325, Dato 21.11.1868. Årgang 3

Landskap, By- og småsteder, Hest, Xylografi

Fotografi ubb-bs-ok-19905

Knud Knudsen

Parti ved Vossevangen

Vei, Hage, Mann, Tregjerde, Telegrafstolpe, Karjol

Fotografi ubb-kk-ns-0626

Diplom datert 1534, 8. juli. Vossevangen (Voss, Hordaland)

1534-07-08

Seks lagrettemenn på Voss stadfester, at Lars (Laurents) Torsteinssøm for 31 år siden kjøpte 4 månedsmatsbol i Tvilde og like meget i Mulen i Vangen sogn på Voss av Viljam og Arnfinn Erlingssønner samt deres ...

Jordbruk, Middelalderen, Rettssak, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0206

Knud Knudsen

Vossevangen.

Kirke, Bygd, Vann, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-kk-2127-0048

Knud Knudsen

Vossevangen.

Kirke, Gård, Jernbane, Bygd, Vann, Uthus, Vossebanen

Fotografi ubb-kk-1318-2641

Knud Knudsen

Vossevangen.

Is-fiske hus på vannet ?

By- og småsteder, Vei

Fotografi ubb-kk-1622-08192

Knud Knudsen

Parti fra Vossevangen.

Gård, Bygd, Elv

Fotografi ubb-kk-1622-08195

Knud Knudsen

Parti fra Vossevangen

Bygd, Hage, Bolighus, Vann, Fruktdyrking, Hesje, Tregjerde, Grind

Fotografi ubb-kk-1318-0261

Knud Knudsen

Fleischers Hotel, Vossevangen

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-1622-08840

Diplom datert 1439, uten dag,. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Tre lagrettemenn gjør kjent at Gaute Gislessøn solgte til Olaf Peterssøn 1 ½ månedsmatsbol i gården Sundve i Vinje sogn på Vossestrand.

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet, Lagmenn

Diplom ubb-diplom-0107

Knud Knudsen

Parti ved Vossevangen.

Gård, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-2127-1046

Atelier K. Knudsen

Parti fra Vossevangen

Postkort, Robåt, Mann, Vann

Fotografi ubb-kk-pk-0030

Atelier K. Knudsen

Vossevangen

By- og småsteder, Postkort, Oversiktsbilde, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-kk-pk-0022

Knud Knudsen

Parti ved Asbrækkebro, Vossevangen.

Strandaelva, Bråbrua

Bolighus, Bro, Elv, Uthus, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-kk-1318-2508

Hulda Marie Bentzen

[Fotografsignaturer]

Gjenkjennbare ikke-fotografiske elementer i Visittkort-samlingen

Studioportrett, Visittkortfotografi, Mann, Fotografsignatur

Fotografi ubb-sign-0067

Knud Knudsen

Vossevangens Hotel

Vei, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0438

Diplom datert 1615, 3. mai. Vossevangen (Voss, Hordaland)

1615-05-03

Laurits Siverssøn på Øvre Li i Kvitlar åtting i Vangen kirkesogn på Voss kunngjør, at han har solgt til Erik Hermanssøn på hans stesønn Jon Anderssøns vegne som er født på Hydningen i Holebygden i ...

1600-tallet, Diplomer

Diplom ubb-diplom-0528

Knud Knudsen

Parti fra Veien mellem Vossevangen og Eide Hardanger

Vei, Gård, Elv, Skog, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1318-1849

Diplom datert 1430, desember, Vossevangen (Voss, Hordaland)

Datert «manedagen før Niclasmesso» (6. desember), uten år. Om sannsynlig årstall jfr, Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 845, der brevet er trykt

Middelalderen, Rettssak, Eiendomsforhold, Diplomer, Dom, 1400-tallet, Lagmenn

Diplom ubb-diplom-0099

Knud Knudsen

Fleischers Hotel, Vossevangen

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-1622-08838c

Diplom datert 1439, uten dag,. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Trykt i Diplomatarium B.4. Nr. 875, og i Finn Hødnebø: Utvalg av norske diplomer 1350- 1550, nr. 41. Avskrift vedlagt, samt oversettelse ved major Niels Griis Alstrup Dahl (overført fra Ms 920).

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet, Lagmenn

Diplom ubb-diplom-0107

Knud Knudsen

Vossevangen

Kirke, By- og småsteder, Vei, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-kk-ns-0625

Knud Knudsen

Parti mellem Tvinde og Vossevangen

Vei, Elv, Skog

Fotografi ubb-kk-1318-1840

Ukjent

[Vossevangen, Vangskyrkja]

Vossevangen, Vangskyrkja

Kirke, Bygd

Fotografi ubb-bros-05696

Knud Knudsen

Fleischers Hotel Vossevangen

Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bolighus, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-2127-1360

William Dobson Valentine

Fleischer hotel, Vossevangen

Landskap, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vik

Fotografi ubb-bs-fol-01726-015

Diplom datert 1556, uten dag. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Tre lagrettemenn på Voss kunngjør, at Askel Helgessøn på Øvre Himle og hans mor Agatha Ormsdatter gir sin slektning Jørund Rikolfssøn på Nesheim de 5 månedsmatsbol i Holven i Granvin som var deres rette odel, ...

Rettssak, 1500-tallet, Diplomer, Arveoppgjør, Arv, Månedsmatsbol

Diplom ubb-diplom-0234

Knud Knudsen

Vossevangen.

Gård, Bygd, Vann, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-0262

Knud Knudsen

Vossevangen.

Kirke, Vei, Vann

Fotografi ubb-kk-1622-08191

Knud Knudsen

Fleischers Hotel, Vossevangen

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1622-08839

Knud Knudsen

Vossevangen.

Kirke, Bygd, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0046

Knud Knudsen

Vossevangen.

Kirke, Bygd, Ku, Vann, Hesje, Tregjerde, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-kk-2127-0047

Knud Knudsen

Fleischers Hotel, Vossevangen

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-1622-08837

Atelier K. Knudsen

Vossevangen

By- og småsteder, Postkort, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-pk-0024

Atelier K. Knudsen

Parti fra Vossevangen

Landskap, Elv

Fotografi ubb-kk-pk-1005

Diplom datert 1638, 17. mai Hordaland, Voss, Vossavangen kunngjøring ; (salg)

1638-05-17

Olluf Ollufdssøn på Gjøastein i Borstarnd åtting på Voss kunngjør, at han har solgt til sin bror, Jørgen Olluffssøn på Hefte i Borstrand åtting, sitt odelsgods i samme Hefte. Han takker for god betaling. Lensmann ...

1600-tallet, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, Odel

Diplom ubb-diplom-0716

Knud Knudsen

Parti mellem Vossevangen og Tvinde, Vos.

Æn.

Vei, Vann, Tregjerde, Skysskar, vognmann, kusk, Stabbestein, Karjol

Fotografi ubb-kk-1318-2510

Knud Knudsen

Vossevangen.

Kirke, Gård, Bygd, Vann

Fotografi ubb-kk-nd-0049

Hulda Marie Bentzen

[Fotografsignaturer]

Gjenkjennbare ikke-fotografiske elementer i Visittkort-samlingen

Kvinne, Studioportrett, Visittkortfotografi, Fotografsignatur

Fotografi ubb-sign-0066

Marcus Selmer

Parti af Vossevangen, Bergens Stift.

Fra Norske Prospecter nummer 106

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Ortodoks kirke

Fotografi ubb-bs-q-00101

Knud Knudsen

Parti af Vossevangen med Fleischers Hotel

Gård, Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Hesje, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1845

Knud Knudsen

Parti ved Vossevangen

Fjell, Hage

Fotografi ubb-kk-ns-0624

Georg Valstrøm Wellin

[Fotografsignaturer]

Gjenkjennbare ikke-fotografiske elementer i Visittkort-samlingen

Kvinneportrett, Bunad, Visittkortfotografi, Fotografsignatur

Fotografi ubb-sign-0557

Knud Knudsen

Parti af Vossevang (med Fleischers Hotel)

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gutt, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1622-08836

Knud Knudsen

Fleischers Hotel, Vossevangen

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-1622-08838b

Atelier KK

[Parti fra Vossevangen, sett fra Fleischers Hotel]

Parti fra Vossevangen, sett fra Fleischers Hotel

Vei, Bygd, Hage, Bolighus, Vann, Kirkespir

Fotografi ubb-kk-n-308-018

Knud Knudsen

Udsigt fra Vinje Hotel mod Vossevangen

Hesje, Tregjerde, Fire-hjult vogn

Fotografi ubb-kk-1318-2525

Knud Knudsen

Vossevangen.

Kirke, Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vann, Tregjerde, Badehus

Fotografi ubb-kk-2127-1044

Diplom datert 1563, 11. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland)

1563-03-11

Diplomet består av to deler, hvor i første del lensmannen, underprosten og ti edsvorne menn på Voss kunngjør at de etter Laurits Eilifssøns anmodning i mai og august 1562 ved Vossevangen kirke i folkets påhør ...

Rettssak, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Arveoppgjør, Arv

Diplom ubb-diplom-0257

Anders P. Wallevik

ubb-bs-ok-00853-011

"Brudlaupsferdi rid gjennom Vangsgatorne paa veg til Lindahaugen. Per Berge er spelemann"

Fjording, Spelemann, Brudefølge, Vossebunad, Mannsbunad, Felespiller

Fotografi ubb-bs-ok-00853-011

Knud Knudsen

Vossevangen

Kirke, Gård, Bygd, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-1842

Knud Knudsen

Parti ved den nye Bro, Vossevangen

Tømmer, Trebro, Elv, Tømmerfløting

Fotografi ubb-kk-ns-0621

Kristen Dverhagen Irgens

Vossevangen

1909-07-28

Kvinne, Gruppeportrett, Mann, Trebenk, Langpipe

Fotografi ubb-bs-ok-20997-389

Knud Knudsen

Parti fra Veien mellem Vossevangen og Eide i Hardanger

Vei, Hest, Skog, Hverdagsklær, Skysskar, vognmann, kusk, Stabbestein, Karjol

Fotografi ubb-kk-1318-1847

Knud Knudsen

Parti ved den nye Bro, Vossevangen

Trebro, Elv, Tømmerfløting

Fotografi ubb-kk-ns-0617

Knud Knudsen

Fleischers Hotel, Vossevangen.

Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-2507

Knud Knudsen

Parti fra Vossevangen seet fra Fleischers Hotel

Bygd, Hage, Bolighus, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-1843

Knud Knudsen

Parti af Vossevangen med Fleischers Hotel

Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme

Fotografi ubb-kk-1318-1844

Knud Knudsen

Fleischers Hotel Vossevangen

Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bolighus, Vann, Tregjerde, Telefonstolpe

Fotografi ubb-kk-2127-1357

Referanse til diplom datert 1379, 15. februar. Vossevangen (Voss, Hordaland)

1379-02-15

Vinald Henriksson, prost ved Apostelkirka i Bergen kunngjør for sin verdige herre biskop Jakob et vitnesmål han har tatt opp i prestegarden på Voss. Herborg Guttormsdotter har ført to vitner for at Jon Askelsson sine ...

Barn, Ekteskap, Middelalderen, Diplomer, 1300-tallet

Diplom ubb-diplom-0052

Atelier K. Knudsen

Missionshotellet paa Vossevangen

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Mann

Fotografi ubb-kk-pk-1005a

Knud Knudsen

Parti ved den nye Bro, Vossevangen

Trebro, Elv, Tømmerfløting

Fotografi ubb-kk-ns-0615

Nils Griis Alstrup Dahl

Avskrift av diplom datert 1398, 21. april. Voss (Vossevangen)

1398-04-21

Arnbjørn Sunnulvsson, prost ved Apostelkirka i Bergen, forplikter seg til å bygge et langskip med tilhørende skipsbåt for allmugen på Voss. Til vederlag for dette skal han ha halvannet kyrlag fra hver skattepliktig mann i ...

Middelalderen, Skatt, Diplomer, 1300-tallet, Langskip

Diplom ubb-diplom-0060

Knud Knudsen

Vossevangen.

Kirke, By- og småsteder, Vei, Bolighus

Fotografi ubb-kk-1622-08194

Atelier K. Knudsen

Vossevangen: Den nye Middelskolebygning

Skolebygning, Postkort

Fotografi ubb-kk-pk-0807

Diplom datert 1536, 25. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland)

1536-03-25

Lensmann Torstein Bjarnessøn og elleve lagrettemenn på Voss tilkjenner Sigurd Askelssøn og hans tre søstre 11 månedsmatsbol i Grimstad i Vikja åtting på Voss, som Olaf Olafssøn, hans brødre og slektning holdt tilbake uten skjellig ...

Jordbruk, Middelalderen, Rettssak, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol

Diplom ubb-diplom-0209

Knud Knudsen

Parti ved Vossevangen

Foss, Mann, Elv, Kornstaur

Fotografi ubb-kk-ns-0431

Ukjent

[Vossevangen]

Vossevangen

Landskap

Fotografi ubb-bs-fol-01726-017

Avskrift av diplom datert 1455, 9. april. Vossevangen (Voss, Hordaland)

1455-04-09

Tre lagrettemenn på Voss gjør kjent at Brynjolf Aslaksson solgte til Arne Peterson to månedsmatsbol i Takle (på Voss). Etter en avskrift (med oversettelse) fra 1820-30-årene, ved major Niels Alstrup Dahl, ”afskrevetet efter Original Documentet, ...

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet, Lagmenn

Diplom ubb-diplom-0133

Atelier K. Knudsen

Vossevangen

By- og småsteder, Postkort, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-pk-0023

Mittet & Co.

[Vossevangen med klesvask i Vangsvannet]

Vossevangen med klesvask i Vangsvannet

Landskap, Kvinne, Vann, Strand, Klesvask, Laundry

Fotografi ubb-bs-q-00902-001

Knud Knudsen

Parti fra Veien mellem Vossevangen og Eide i Hardanger

Vei, Elv, Skog, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1318-1848

Knud Knudsen

Parti ved Vossevangen

Vei, Gård, Uthus, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0435

Knud Knudsen

Parti mellem Tvinde og Vossevangen

Vei, Elv, Skog

Fotografi ubb-kk-1318-1838

Johan von der Fehr

[Fotografsignaturer]

Gjenkjennbare ikke-fotografiske elementer i Visittkort-samlingen

Studioportrett, Visittkortfotografi, Ektepar, Fotografsignatur

Fotografi ubb-sign-0155

Knud Knudsen

Parti ved den nye Bro, Vossevangen

Mann, Trebro, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-ns-0619

Mittet & Co.

Vossevangen

Kvinne, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hund, Bolighus, Sinkbøtte, Klesvask, Laundry, Kobberkjele

Fotografi ubb-bros-05693

Kristen Dverhagen Irgens

Vossevangen

1909-07-28

Kvinne, Gruppeportrett, Mann, Trebenk, Langpipe

Fotografi ubb-bs-ok-20997-390

Knud Knudsen

Vossevangen.

Kirke, Gård, Bygd, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0049

Ukjent

[Vossevangen med klesvaski i Vangsvannet.]

Vossevangen med klesvaski i Vangsvannet.

Landskap, Robåt, Vann, Strand, Klesvask, Laundry, Trebøtte

Fotografi ubb-bs-q-00902-002

Diplom datert 1435. Vossevangen (Voss, Hordaland)

To menn gjør kjent at Torstein Toressøn og hans hustru solgte til Peter Arnessøn to månedsmatsbol i gården Selheim i Vangen sogn på Voss.

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Gård, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0104

Knud Knudsen

Parti ved Vossevangen

Kirke, Bygd

Fotografi ubb-kk-ns-0430

Knud Knudsen

Vossevangen.

Kirke, Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-1043

Diplom datert 1514, 8. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland)

1514-03-08

Tolv lagrettemenn på Voss frikjenner styrk Torgeirssøns to sønner på Rogn for et rykte på bygden om at de skulle ha voldt døden til en fattig mann. Holcks gave.

Middelalderen, Rettssak, 1500-tallet, Diplomer, Drap

Diplom ubb-diplom-0190