Knud Knudsen

Cafe Breidablik

Bygninger, Tregjerde, Restaurant/Kafe

Fotografi ubb-kk-ncx-0164

Atelier K. Knudsen

Breidablik, Vossevangen.

Postkort, Flag, Flagg, Tregjerde, Restaurant/Kafe

Fotografi ubb-kk-pk-0029