Diplom

Dato: 1413-07-10


Nettsider
Diplom datert 1413, 10. juli (Knutsvokudag). Bergen, Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr.789


Signatur: ubb-diplom-0080


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Olav Toresson og Jon Ivarsson, rådsmenn i Bergen, utsteder vidisse av 4 eldre brev: 3. mai 1340, 2. oktober 1341, 3. juli 1347 og 8. mai 1348. (Disse 4 brev er her og i Diplomatarium Norvegicum registrert under sin opphavelige dato.)

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Kunngjøring, Diplomer, 1400-tallet

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 275 mm
  • 319 mm
  • Pergament. 2 segl henger ved; det ene nokså vel bevart, det andre svært defekt.

comments powered by Disqus